Ferm, voorheen het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV) en de Boerinnenbond, streeft naar welzijnsbevordering van haar leden. De vereniging wil dit bereiken door het aanbieden van socioculturele vorming, dienstverlening, door maatschappelijke actie en via ontmoeting.

Aard van de activiteiten: Relatievorming, bezinning, algemene vorming, creativiteit en activiteiten voor kinderen.

Jaarlijkse activiteiten:

  • bezoek aan tentoonstellingen
  • kooklessen
  • bloemschikken
  • kerstfeest