Tijdens WO I werd Liezele door de eigen Belgische soldaten platgebrand om vanuit het fort zicht te krijgen op Duitse aanvallen… Dit wil zeggen dat alle gebouwen en ook de kerk zijn heropgebouwd na het einde van de oorlog. Van 1916 tot 1930 was E.H.Louis Celis, pastoor van Liezele. Het was zijn grote zorg om de mensen van Liezele een nieuw kerkgebouw te verschaffen.

Na de wapenstilstand van 11 november 1918 werd er geen tijd verloren. Het grootste probleem was van geldelijke aard. De Belgische Staat moest nog over de brug komen met schadevergoeding. De nodige onderhandelingen werden aangeknoopt. Een plan voor de nieuwbouw werd op 1 juli 1920 opgesteld door architecten de Montigny & Somers te Antwerpen. De bouw werd verzekerd door aannemer Leopold Goossens te Breendonk voor de som van 489.000 BEF.

De inzegening van het gebouw had plaats op 31 augustus 1925. Zij werd verricht door Mgr. De Wachter, Hulpbisschop te Mechelen. De eerste mis werd ’s anderendaags, de eerste zondag van september 1925, opgedragen door E.H.Celis.

Uit ‘Kerk in het midden…van de belangstelling’ door André Van Assche – een uitgave van Linsella, werkgroep heem- en geschiedkunde Liezele. Foto’s: Erik Cools