Linsella is een werkgroep voor heem- en geschiedkunde. Zij werd opgericht ter gelegenheid van de eeuwwende (tentoonstelling Liezele Leeft in 2000) en staat open voor iedereen.

Doelstellingen zijn het verzamelen, onderzoeken en archiveren van verspreid geschiedkundig materiaal, tussenkomen bij het bewaren van waardevolle Liezelse gebouwen, sites en/of voorwerpen en de opbouw van een genealogisch consultatiecentrum.

Aard van de activiteiten

Tentoonstellingen over plaatsgebonden thema’s. Informatie-gesprekken en voordrachten. Advies aan en ondersteuning van plaatselijke activiteiten ingericht door derden. Verspreiden van informatie via boeken en tijdschriften en via het ledenblad.

Nieuw: LINSELLA ARCHIEF

Het Linsella archief richt zich tot eenieder die interesse heeft in het heemkundig erfgoed en de geschiedenis van onze gemeente Liezele en die op zoek is naar informatie:

  • Studenten
  • Heemkundige
  • Vorsers
  • Stamboomonderzoekers enz.

Praktisch

Vrij toegankelijk elke derde zondag van de maand tussen 10 u en 12 u. in het lokaal “Pastorij Liezele” Eventueel op afspraak Materialen zijn ter plaatse in te kijken en worden niet uitgeleend

Help ons groeien. Draag uw steentje bij tot het Heemkundig archief! Indien u bij het opruimen van zolders…, oude papieren of documenten zou terugvinden met betrekking tot onze gemeente Liezele, schenk ze a.u.b. aan het archief: wij bewaren ze voor u en maken ze voor onderzoek toegankelijk