Reeds in de metaaltijden moet er bewoning geweest zijn te Liezele; deze bewoning zette zich verder in de Romeinse periode. Bij veldprospectie kwamen scherven uit zowel de ijzertijd als de Romeinse tijd aan het licht.

Verder lezen